دستگاه ترکیب کننده ضایعات با مواد اصلی

شرکت رخش سرخ در جهت اتوماسیون ماشین آلات صنایع پلاستیک؛ ماشین ترکیب کننده مواد اصلی با ضایعات را طراحی و ساخته است.

مشخصات فنی ماشین:
– این ماشین به صورت اتوماتیک و پنوماتیک است.
– ماشین مستقیم به هاپر متصل شده و با زمان هاپر کار می کند.
– ماشین قادر است مواد اصلی را با ضایعات با نسبتی که شما می خواهید ترکیب کرده و وارد هاپر نماید. 5 الی 95 درصد