دستگاه تولید بطری سه لایه پلیمری - اولین بار در ایران - شرکت رخش سرخ

ماشین تولید بطری سه لایه

ماشین تولید بطری سه لایه

ماشین coex-3 براي تولید بطری سه لایه پلیمری طراحی و ساخته شده که یکی از پیشرفته ترین روشهاي بسته بندي در جهان می باشد.
دانش فنی طراحی، تحلیل و ساخت ماشین آلات تولید بطري هاي سه لایه و چند لایه پلیمري از صفر تا صد در صد تماماً در اختیار شرکت رخش سرخ می باشد.
که مقاومت شیمیایی ظرف را تامین می نماید PA در این روش سه اکسترودر سه لایه متفاوت روده پلیمری را تزریق می نماید و بدین ترتیب لایه داخلی به میزان 5% از
چسبانده و همچنین از وارد و یا خارج شدن گاز و رطوبت از داخل به HDPE را به PA . که کوپلیمر است و توان چسباندن لایه داخلی به بیرونی را دارد BI ، % می باشد. 5
می باشد که مقاومت مکانیکی و شکل بیرونی ظرف را می سازد. در این HDPE بیرون و بلعکس در ظروف جلوگیري می نماید و لایه بیرونی آن 90 % پلی اتیلن سنگین
روش از سه پلیمر با مشخصات متفاوت و مورد نیاز شما در یک ظرف استفاده می گردد.

موارد مصرف:

  1.  سموم کشاورزي
  2. مواد شیمیایی
  3.  مواد دارویی
  4.  مواد غذایی

به عنوان مثال می توان شیر پاستوریزه را براي چندین هفته بدون آنکه مواد نگهدارنده اي به آن اضافه گردد ،در فضاي آزاد نگهداري نمود. این خاصیت قابل توجه به
دلیل وجود لایه میانی است که باعث میشود تا مواد درون ظروف با محیط پیرامون تبادلی نداشته باشند.

این ماشین داراي بیست سیستم پیشرفته که به صورت مانیتور کنترل کامل با هم کار کرده و ماشین را از نظر تغذیه مواد ، خروجی محصول ، کنترل کیفیت و حفاظت ، اتوماتیک نموده است.
کار با این ماشین بسیار راحت می باشد و یک نفر می تواند به راحتی آن را کنترل نماید.
طراحی و ساخته شده توسط شرکت رخش سرخ براي هشت هزار ساعت کارکرد در سال تعریف شده است. ، coex- ماشین 3

آشنایی با برخی از اجزا ماشین تولید بطری سه لایه ساخته شده توسط شرکت رخش سرخ

اسکلت اصلی و دربها

ماشین تولید بطری سه لایه یک محفظه به ابعاد یک کانتینر بیست فوت است که شامل شاسی و اسکلت بسیار قوي و تحلیل شده می باشد ، به ترتیبی که وزن پانزده تنی ماشین را به خوبی تحمل نموده و با پنج پایه قابل
تنظیم ، بسیار سریع و آسان استقرار یافته و تنظیم می شود.
دربها و کاورهاي ماشین از ورقهاي فولادي با عایق حرارت وصدا ساخته شده و به سادگی قابل بسته و باز شدن از روي ماشین می باشد.

سیستم جایگاه اکسترودرها

این سیستم بر روي اسکلت ماشین قرار گرفته است و شامل صفحاتی می باشد که وزن چهارتنی سیستم اکسترودرها را تحمل کرده و قادر است در چهار محور بصورت مجزا براي هر اکسترودر و نیز مجموعه اکسترودرها را در سه محور بصورت دقیق تنظیم نماید. حرکت نمودن این سیستم در جهات بالا و پایین کاملا خودکار و قابل مانیتورینگ می باشد.

سیستم روغن کاري مرکزي

این سیستم براي روانسازی سیستم های حرکتی ماشین و خنک کردن محورها طراحی شده زیرا این ماشین دائم کار بوده و باید از سیستم هاي حرکتی آن مراقبت ویژه به عمل آید.

سیستم آب سرد

این سیستم که از چیلر خارج ماشین تغذیه می کند و براي خنک کردن قالب بادي و نازل باد طراحی شده که می تواند دماي این تجهیزات را دو الی پنج درجه حفظ نماید.

سیستم تخلیه ضایعات اتوماتیک

در این سیستم بصورت اتوماتیک ضایعات حاصل از تولید توسط کانوایر جمع آوري شده به وسیله ماشین خردکن ، خرد شده و مجدداً وارد هاپر لایه بیرونی پلی اتیلن می شود .البته با مقدار و نسبت مشخصی که توسط یک ماشین خودکار وابسته به هاپر به نام ترکیب کننده مواد اصلی با ضایعات صورت می گیرد واز پنج الی نود درصد ضایعات در آن قابل تنظیم می باشد.

PA سیستم تغذیه اتوماتیک

به دلیل لزوم گازگیري آن از یک سیستم خنک کن سیلیکوژنی استفاده شده که بعد PA می باشد بصورت اتوماتیک از سیلوها بارگیري می شود. براي HDPE و گرانول BI گرانول PA در این سیستم سه نوع مواد که گرانول 1/1 ) است. H 1/1 و G) از خنک شدن توسط هاپر مربوطه وارد اکسترودر می شود و نیز براي شستشوي آن از یک مخزن جانبی استفاده می شود. تصویر در گالري فایل

BI سیستم تغذیه اکسترودر

نیز از یک هاپر اتوماتیک و یک مخزن شستشوي جانبی استفاده گردید. BI سیستم تغذیه اکسترودر HDPE سیستم تغذیه اکسترودر از یک لودر هاپر استفاده شده که مواد را با حجم زیاد از سیلو به هاپر انتقال داده و نیز با ضایعات مخلوط می نماید و در این سیستم از ماشین ترکیب کننده اتوماتیک مستربچ به میزان حداکثر یک کیلوگرم رنگ در ساعت استفاده می گردد که این ماشین می تواند میزان رنگ ظرف را با مشخصات ثابت به اکسترودر مربوط اعمال نماید.

سیستم حفاظتی اتوماتیک

در این سیستم براي حفاظت از افراد و تجهیزات برق و کنترل آن براي دربهاي ورودي به سالن تولید سوئیچ هایی در نظر گرفته شده که می تواند سیستم کنترلی ماشین را فرمان دهد تا تجهیزات و قطعات حرکتی در ماشین به افراد خسارت وارد ننماید و سیستم پنوماتیک نیز به صورت مجزا سیستم هیدرولیک و پنوماتیک را قطع می نماید و در سالن برق و کنترل ماشین ، براي حفاظت از قطعات ، دما در 30 درجه ثابت است .

سیستم تخلیه پنج محور

این میز که در سالن تولید نصب می باشد داراي قابلیت تنظیم در پنج محور می باشد. بدین ترتیب براي ضایعات گیري از ظرف و تخلیه آسان محصول در ظرفیتهاي حجمی مختلف کار بسیار آسان می شود.

سیستم اکسترودرها

در این ماشین از سه اکسترودر با عملکردها و ظرفیتهاي مختلف استفاده شده که سرعت خروجی آن توسط دما و دورماردون تنظیم می شود. دماي این اکسترودرها که شامل بیست و هفت زون حرارتی بوده توسط سیستم و نیز با فشار مواد خروجی تنظیم می گردد. PLC و DC موتورها و گیربکس اروپایی طراحی شده توسط راه اندازهاي DC مانیتورینگ کنترل ماشین به صورت بسیار دقیق دائم ، کنترل و تنظیم می گردد. سرعت ماردون که با

سیستم داي هد

ماشین توسط دو داي هد ، روده سه لایه مورد نیاز ماشین را تامین می کند و سه اکسترودر به این داي هد متصل بوده و در آن لایه ها بدون آنکه با هم ممزوج شوند در حالت مذاب بر روي هم می نشینند. براي استاندارد سازي محصول از نظر مقاومت مکانیکی و کم کردن هرچه بیشتر از وزن آن و قیمت تمام شده پایین در محصول ، بر روي این داي هد ها سیستم موگ نصب شده است که میتواند در طول ظروف تولیدي شصت و چهار نقطه را نازك و یا کلفت نماید و در هر سیکل کاري براي تولید بطري این سیکل توسط این سیستم اعمال می شود.

سیستم نازل هوا

در این ماشین براي بادکردن و فرم دهی ظرف باید از یک سیستم اعمال هواي فشرده استفاده نمودکه در بهترین شکل و کوتاه ترین زمان ظرف را فرم دهد.
در نازل طراحی شده ، از سیستم هیدرولیک براي حرکت آن استفاده شده و بعد از قرار گرفتن بر روي قالب بادي با تجهیزي که در آن دیده شده فشار بر روي قالب بادي و کالسکه وارد نمی نماید و نیز براي شکل درستی که باید دهنه بطري داشته باشد ، این نازل با آب پنج درجه دائم خنک کاري می گردد.

سیستم کالسکه

در این ماشین سیستمی نیاز می باشد که بتواند روده هاي تولیدي از داي هد را گرفته وبه زیر نازل هوا منتقل نماید. براي این کار کالسکه اي را طراحی نمودیم که دو درجه حرکت روباتیک دارد و با سیستم هیدرولیک کار میکند. بصورتی که کمتر از دو ثانیه از یک موقعیت به موقعیت بعدي رفته و بدون ایست مکانیکی و در زمان مشخص به موقعیت خود با دقت پنج صدم میلیمتر برمی گردد و قالب را با همین دقت و سرعت ، با نرمی و بدون ضربه مکانیکی باز نماید .
البته این کار توسط شیرهاي پرپوشنال هیدرولیک انجام می شود و توسط سیستم کنترلی خاصی به صورت دائم در سیکل کاري مشخصی انجام می پذیرد.

سیستم برش روده تولیدي ماشین

در این سیستم توسط جک پنوماتیک و تسمه هاي داغ ، روده تولیدي توسط داي هد ها به مجرد جا گرفتن در قالب بادي قطع می شود و سیکل کاري تکرار می شود.

سیستم برش سر ظروف

در این سیستم توسط یک جک پنوماتیک و تیغه هاي استیل ضایعات ظرف قطع می شود.

سیستم برش انتهایی

در این سیستم توسط سه جک پنوماتیک و تیغه هاي خاص ضایعات انتهاي ظرف قطع می شود.

سیستم فرز سر بطري

براي استاندارد سازي و آببندي نمودن اتوماتیک ظروف باید دهنه ظروف صاف باشد. این کار براي فرز نمودن تک تک ظروف به وسیله موتورهاي پنوماتیک انجام می پذیرد.

سیستم میز تخلیه محصول ماشین

این سیستم جهت تخلیه ظروف تولیدي از سالن تولید ماشین طراحی گردیده و توسط دو عدد جک پنوماتیک کار می کند. بصورتی که ظروف را بعد از تولید گرفته و از ماشین خارج مینماید.

سیستم کنترل مانیتورینگ

در این ماشین تمامی عملیات باید دقیق و در زمانی مشخص انجام پذیرد به همین دلیل تمام عملکردهاي اجرایی ماشین توسط تجهیزات زیمنس کنترل و مانیتور می شود. این سیستم به گونه اي طراحی شده که بتواند بیش
از چهار صد فاکتور را کنترل و تمامی موارد لزوم را مانیتور کرده و قابل تنظیم نماید. طراحی و برنامه نویسی این سیستم از صفر تا صد در ایران انجام شده و براي تغییر در برنامه هاي آن در صورت نیاز خریدار مشکلی
نخواهد بود.
(/http://www.rakhshsorkh.com/fa/3-layer-film) شما می توانید محصول دیگر رخش سرخ را ببینید -> ماشین تولید فیلم سه لایه پلیمري
این محصول براي اولین بار در ایران توسط شرکت رخش سرخ ساخته شده است، به دلیل در اختیار داشتن تمامی دانش فنی این محصول؛ رخش سرخ میتواند این ماشین را مطابق با سفارش در مصارف خاص مورد استفاده
شما صنعتگر گرامی طراحی نموده و بسازد.